En helhet som lyfter

Kombinationen smidig kundhantering, smart analys och bättre överblick skapar en helhet som gör det lättare för dig att göra ditt jobb. Tack vare att Webcap är molnbaserat kommer du också åt det när som helst och var som helst, oavsett om du befinner dig i sommarstugan, på landet, i båten eller på utlandssemestern.
Vi ser helt enkelt till att inget står i vägen för att du ska kunna göra affärer för och med dina kunder.

Bra överblick

Webcap gör det lätt för dig genom att kommunicera med andra system och samla allt du behöver på ett och samma ställe. Mycket sköter Webcap automatiskt, som till exempel uppdateringar av försäkringsinformation eller information om strukturerade produkter. Sedan kan du själv enkelt importera övrig kund- och produktinformation.

Smidig kundhantering

Webcap har ett omfattande kundhanteringssystem som snabbt ger dig överblick över dina kunders information. Det är enkelt att importera en kund och att ta in löneuppgifter från olika lönesystem. Dokument du laddar upp eller ärenden du skapar hittar du
 på en arkivsida knuten 
till kunden.

Smarta analyser

Webcap ger dig ett stort utbud av lättanvända analysverktyg. Jobba med allt ifrån kompletteringsberäkningar till pensions- och innehavsanalyser – i samma system.
 

I Webcap ingår allt det här:

Integration

 

Analys

 • Pensionsanalys

 • Modul för utrymmesberäkningar enligt inkomstskattelagens kompletteringsregel

 • Anpassade inställningar för analyser

 • Utsökning

 • Innehavsanalys via Morningstar

 

Smidig kundhantering

 • CRM-system med ärendehantering, elektroniska aviseringar m.m.

 • Flytträttsmodul (tillval)

 • Konverteringsfunktion för gammal kundinformation

 • Automatisk fullmaktshantering

 • Anpassade inställningar för att lägga upp färdig mappstruktur på samtliga kunder

 • Importer av nya kunder, löneuppgifter från olika lönesystem eller andra typer av listor

 • Uppladdning av befintliga dokument till kundens arkivsida

 • Möjlighet att skanna dokument direkt till Webcap

 • Möjlighet att dela ärenden med andra på kontoret genom ärendehanteringen

 • Ärende- och kalendersynkronisering med Outlook

 • Mejl- och bilagesynkronisering med Outlook

 • Anteckningsfunktion under kunder eller specifika produkter

 • Kundwebb med möjlighet att anpassa inställningar

 • Personwebb för dina individkunder

 • Företagswebb där företagskunder kan registrera uppgifter

 • Sammanställningsfunktion som genererar informativt presentationsmaterial

 • Administration av tjänstepensioner

 

ANPASSA DITT WEBCAP

Tillval: Provisionsmodul

Med provisionsmodulen för Webcap får du ett komplett provisionssystem. Med det kan du smidigt beräkna förväntad provision från både sak- och livförsäkringar. Systemet kan även automatiskt dela provisioner på olika moment och till flera olika personer. Du har alltid all data nära till hands genom en avancerad sökfunktion och möjligheten att få ut en mängd olika rapporter. Självklart importerar modulen provisionslistor från livbolag, sakbolag, struktbolag, fondbolag samt placeringstjänster.

Tillval: Flytträttsmodul

Med flytträttsmodulen för Webcap får du en tydlig överblick över vilka försäkringar som går att flytta. Via ett lätthanterat gränssnitt ser du väsentlig information om försäkringarna och kan ta fram faktablad med regler, avgifter och annan nyttig information. Vill du ha ut en färdigifylld blankett för en
flytt ordnar modulen det med.

Tillval: SMS-tjänst

I Webcap finns möjlighet till att aktivera SMS-tjänst, detta innebär att ni kan Skicka sms-avisering till era kunder inför möten. Det går även att skicka sms kopplat till ärendesystemet i Webcap där användaren kan få information om ärenden som finns att göra.

Tillval: Rådgivarmodul Livförsäkring

Webcaps rådgivningsmodul innehåller rådgivningsstöd som tex faktabanker och vissa kontroller, frågemoduler för person och företag, elektronisk signering av rådgivarstöd, uppladdning av ID-kopia och överföring av densamma till Webcap samt möjlighet att mejla ut länk till kunden som då kan förbereda och registrera grundinformation. Modulen innehåller även grafer som visar nuläge från Webcap gällande sjuk- och olycksfallsförsäkring, efterlevandeförmåner inkl. engångsbelopp samt ålderspension. Kopia av dokumentationen lagras i Webcap.

 

195.balloon_120_35.jpg.257x.jpg
  

Det bästa med Webcap är att jag med några snabba knapptryck kan få en snygg och överskådlig sammanställning av kundens spar- och försäkrings-situation efter mina önskemål.

Peter Ericsson,
Rådgivare - Fria Finansiell Planering

Webcap i Sverige AB
Nygatan 21
903 29 Umeå

Orgnr: 556801-8708
E-post: info@webcap.se