Vanliga frågor

Webcap gör det lätt för dig genom att kommunicera med andra system
och samla allt du behöver på ett och samma ställe. Mycket sköter Webcap automatiskt, som t.ex. uppdateringar av försäkringsinformation eller information om strukturerade produkter. Sedan kan du själv enkelt importera övrig kund- och produktinformation. Webcap ger dig ett stort utbud av lättanvända analysverktyg. Jobba med allt i från kompletteringsberäkningar till pensions- och innehavsanalyser – i samma system.

Dessutom kommer du åt Webcap med vilken dator som helst, var som helst.

Pensionsanalys
Modul för utrymmesberäkningar enligt
inkomstskattelagens kompletteringsregel
Anpassade inställningar för analyser
Utsökning
Innehavsanalys via Morningstar
KompletteringsberäkningPensionsanalys
Modul för utrymmesberäkningar enligt
inkomstskattelagens kompletteringsregel
Anpassade inställningar för analyser
Utsökning
Innehavsanalys via Morningstar
Kompletteringsberäkning
 • Pensionsanalys

 • Modul för utrymmesberäkningar enligt inkomstskattelagens kompletteringsregel

 • Anpassade inställningar för analyser

 • Utsökning

 • Innehavsanalys via Morningstar

 • CRM-system med ärendehantering, elektroniska aviseringar m.m.

 • Flytträttsmodul (tillval)

 • Konverteringsfunktion för gammal kundinformation

 • Automatisk fullmaktshantering

 • Anpassade inställningar för att lägga upp färdig mappstruktur på samtliga kunder

 • Importer av nya kunder, löneuppgifter från olika lönesystem eller andra typer av listor

 • Uppladdning av befintliga dokument till kundens arkivsida

 • Möjlighet att skanna dokument direkt till Webcap

 • Möjlighet att dela ärenden med andra på kontoret genom ärendehanteringen

 • Ärende- och kalendersynkronisering med Outlook

 • Mejl- och bilagesynkronisering med Outlook

 • Anteckningsfunktion under kunder eller specifika produkter

 • Kundwebb med möjlighet att anpassa inställningar

 • Personwebb för dina individkunder

 • Företagswebb där företagskunder kan registrera uppgifter

 • Sammanställningsfunktion som genererar informativt presentationsmaterial

 • Administration av tjänstepensioner

Som tillval har Webcap en provisionsmodul som ger dig ett komplett provisionssystem. Med det kan du smidigt beräkna förväntad provision från både sak- och livförsäkringar. Systemet kan även automatiskt dela provisioner på olika moment och till flera olika personer. Du har alltid all data nära till hands genom en avancerad sökfunktion och möjligheten att få ut en mängd olika rapporter. Självklart importerar modulen provisionslistor från livbolag, sakbolag, struktbolag, fondbolag och placeringstjänster.

Med flytträttsmodulen för Webcap får du en tydlig överblick över vilka försäkringar som går att flytta. Via ett lätthanterat gränssnitt ser du väsentlig information om försäkringarna och kan ta fram faktablad med regler, avgifter och annan nyttig information. Vill du ha ut en färdigifylld blankett för en flytt ordnar modulen det med.

För att skapa en användarlicens till Webcap behöver vi dina kontaktuppgifter. Fyll i intresseanmälan så får du snabbt en återkoppling av vår kunniga personal.


Månadskostnaden för nyttjande av systemet är beroende av antalet användare. Kontakta oss för offert.

Med molnbaserat menar man att programmet och tekniken är utvecklad för att användas med en dator över internet. Här kan man placera och lagra stora mängder information vilka alltid är tillgängliga för att tillgodose användarens behov av tillgänglighet. Molnet innebär stora fördelar då det inte ställer några krav på användaren att själv göra uppdateringar, installationer eller säkerhetskopior. Det sköter vi! 

759.Karusell_120_35.256x.jpg
  

Webcap förenar förenklad administration med växande kundnytta i ett proffsigt gränssnitt. Samtidigt utvecklas och förnyas systemet baserat på åsikter från användarna och förändringar i omvärlden. 

Webcap i Sverige AB
Nygatan 21
903 29 Umeå

Orgnr: 556801-8708
E-post: info@webcap.se