2016-01-01 12:00

Ny styrelseledamot i Webcap

Bolagsstämman i Webcap i Sverige AB har efter förslag av en enig valberedning i NBA (Nordic Brokers Association AB) beslutat att välja Marcus Bove som ny styrelseledamot i Webcap. Marcus Bove ersätter Björn Amb.

Marcus Bove är förmedlare och driver Norrtälje Försäkringsbyrå AB sedan 2005. Marcus har varit ansluten till Hjerta (Nordic Brokers Association AB) sedan 2008.

Webcap i Sverige AB
Nygatan 21
903 29 Umeå

Orgnr: 556801-8708
E-post: info@webcap.se